Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 1

Fredag 22 september 2017
Tidning utgiven av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
NR 38 • ÅRGÅNG 71
Bränsleskatter höjs redan nästa år
Sidorna 8-9
Munter kamp om fiskrökningsguldet
Handelsplats på nätet ska
förnya spannmålshandeln i Finland
Mästare i marinad. Calle Nyholm t v
avslöjar Vana Tallinn som en ingredi-
ens i sin laxmarinad, Conny Storgeust
t h kollar läget för sin filé. Nyholm tog
guldet, Storgeust silver.
Sidan 18
n
SLC har tillsammans med MTK be-
slutat att inleda en handelsplats på
internet för spannmålshandel. Det
svenska namnet är Spannmålstor-
get och handelsplatsen kommer att
vara åtminstone tvåspråkig.
De uppköpare och förmedlare
som har engagerat sig i projektet
är Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio
och Altia.
Spannmålstorget är den första
handelsplatsen i sitt slag i världen.
Avsikten är att förnya spannmåls-
handelns traditionella handels-
praxis.
Sidan 10
Smör efterfrågat
stöldgods
n
Den globala konsumtionen av
smör har tagit fart och priset stiger
på världsmarknaden. I Tjeckien har
snatterierna av smör alarmerat han-
deln. I veckan ertappades en tjuv
som försökte stjäla 150 smörpaket i
en supermarknad.
Sidan 4
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook